ఖతుల పరిశోధన శాల
గృహద్వారం
ఈ సైటు ముఖ్యోద్ధేశం యూనీకోడు స్వేచ్ఛా ఖతులను తయారుచేసి నలుగురికీ పంచడం కోసం.
త్వరలో ఒక ఖతి నమూనాతో మీ ముందుకు వస్తాను.
అంతవరకు వేచి ఉండండి...
మీ కంప్యూటర్‌లో వివిధ రకాల యూనీకోడు ఖతులు ఎలా రెండర్ అవుతున్నాయో ఇక్కడ చూడండి.
కాపీరైట్ హక్కులు © 2011 - హరివిల్లు